Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematics of Bose-Einstein Condensation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MBEC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mathematics of Bose-Einstein Condensation
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Knowledge of analysis, functional analysis and operator theory are welcome but not necessary.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The aim of the course is to provide an up-to-date, self-contained introduction into the mathematical analysis of quantum many-boson systems.

Pełny opis:

The goal of the course is to provide an up-to-date, self-contained introduction into the mathematical analysis of quantum many-boson systems. The main goal is to discuss the concept of Bose-Einstein Condensation and related topics (such as superfluidity) from a rigorous point of view. We plan to cover the following topics:

(1) Principles of quantum statistical mechanics.

(2) The concept of Bose-Einstein Condensation.

(3) Scaling limits: from Hartree to Gross-Pitaevskii.

(4) Bogoliubov theory and superfluidity.

(5) Quantum dynamics: the nonlinear Schrodinger equation.

Our aim is to make the lecture accessible to both physicists and mathematicians. Research projects will be proposed during the course.

Literatura:

E.H. Lieb, R. Seiringer, J.P. Solovej, J. Yngvason: The Mathematics the of Bose gas and its condensation, Birkhäuser;

J.P. Solovej, Many Body Quantum Mechanics

Robert Seiringer, "Hot topics in cold gases", Japan. J. Math. 8, 185-232 (2013)

M. Lewin, P.T. Nam, S. Serfaty, J.P. Solovej, Bogoliubov spectrum of interacting Bose gasges, Comm. Pure App. Math. 68 (3), 413–471 (2015)

Efekty uczenia się:

Knowledge: Knowledge of the mathematical basics of Bose-Einstein condensation theory.

Skills: Derivation and justification of major effective theories.

Attitude: Precision of thought and pursuit of a deeper understanding of theoretical formalisms used in physics.

Metody i kryteria oceniania:

Oral exam.

Praktyki zawodowe:

Do not apply

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)