Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Programming in Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-IPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Programming in Python
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Numerical Analysis"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) This course is addressed to students who have had little or no exposure to computer programming; no more that a basic level of computer literacy is assumed. Thus there are no formal prerequisites.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The objective of this course is to provide an elementary introduction to the basic concepts and techniques of computer programming, via the Python programming language.

Through a series of simple examples and exercises we will become acquainted with the core syntax and semantics of Python and gain experience in formulating algorithms as Python code.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

 1. Basics of interacting with Unix/Linux systems
 2. Purpose and means of computer programming
 3. Programming languages, and Python in particular; why Python?
 4. Constants and variables; literals and data types
 5. Expressions and statements
  • arithmetic and logic
  • operating on string values
 6. Functions and conditionals
 7. Sequence data types and iteration
 8. Collection data types
 9. Input and output, handling files
 10. Python tools for numerical calculations - NumPy
 11. Elements of data visualization with Matplotlib
 12. A glimpse of advanced topics (optional):
  • exception handling
  • object oriented programming
  • using generators and coroutines
Literatura: (tylko po angielsku)

The official Python tutorial

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successfully completing the course, the student should have a high-level understanding of how computers operate, be aware of the basic concepts of programming, know his/her way around a Linux system at an advanced user level, be familiar with the core syntax and semantics of the Python programming language, and be able to render simple calculational and data processing algorithms into Python code. He/she should therefore be equipped for further study of computational methods in physics.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The grading will be based in 50% on in-class performance, assessed by regular individual completion of simple tasks related to the current topics, and in 50% on completion of an in-class test assignment which will summarize the course material.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Budzyński
Prowadzący grup: Robert Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Budzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)