Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Invitation to Particle Cosmology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-IPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Invitation to Particle Cosmology
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Particle cosmology is an interface of particle physics and cosmology, which are in tight connection.

As we trace back in time the expanding Universe, the temperature becomes higher.

To understand the evolution of the early Universe, we need to know how particles interact at high energy, even beyond the scope of the present collider experiments.

At the same time, we may learn physics beyond the standard model of particle physics, from cosmological observations.

For example, dark matter, baryon asymmetry, and inflation have been intensively studied.

This course is aimed at discussing various topics from the basic to the frontier in particle cosmology.

Pełny opis:

The course will be composed of two parts.

1) Lectures on the basics (contents may change upon the request of

students):

- Review of particle physics

- Review of cosmology

(minimum knowledge about particle physics and cosmology is assumed) and the following topics:

- Dark matter (Boltzmann equation, Weakly interacting massive particles and others, Search strategies)

- Baryogensis (Sakharov's conditions, GUT baryogenesis, Spharelons,

Leptogenesis)

- Phase transitions (Thermal potential, Symmetry restoration, Topological defects)

- Inflation (Scalar field dynamics, Reheating, Inflation models) In each lecture, simple quizzes are provided.

Students are asked to present solutions in the begging of the next lecture.

2) Presentations by students:

Students read and explain a (part of) literature of their choice (preferably in particle cosmology).

Continuous supports for choosing and reading the literature are provided.

Some literatures are recommended also during the lectures.

Literatura:

Bibliography:

- E. Kolb and M. Turner, "The Early Universe"

- M. Bauer and T. Plehn, "Yet Another Introduction to Dark Matter"

- J. Cline, "Baryogensis"

- M. Laine and A. Vuorinen, "Basics of thermal field theory"

- A. Linde, "Particle Physics and Inflationary Cosmology"

Further references for each topic are provided during the lectures.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment is based on the presentation and activity during the course (e.g., questions).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ayuki Kamada
Prowadzący grup: Ayuki Kamada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)