Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to nuclear astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-INA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to nuclear astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

Introduction to quantum physics

Introduction to subatomic physics

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Introduction to the nuclear processes relevant for the nucleosynthesis in stars.

Pełny opis:

The course introduces the main processes responsible for the synthesis of the elements in the Universe. In particular, the thermonuclear reactions synthesizing elements up to iron inside the stars will be discussed in detail.

Program

1. Short introduction on nuclear astrophysics

2. Stellar energy: thermonuclear reactions

3. Stellar reaction rates:

- non-resonant reaction

- isolated and narrow resonances

- broad resonances

- sub-threshold resonances

4. H-burning:

- p-p chain

- CNO cycle

- other cycles

5. He-burning: the 12C(alpha,gamma)16O reaction

6. Nucleosynthesis beyond iron: n-capture, the s- and r-processes

7. The role of neutrinos in astrophysical processes.

Literatura:

1. C.E. Rolfs and W.S. Rodney, "Cauldrons in the Cosmos", the University of Chicago Press, 1988

2. I.J. Thompson and F.M. Nunes, "Nuclear reactions for astrophysics", Cambridge University Press, 2009

3. Ch. Iliadis, "Nuclear physics of stars", Wiley-VCH

Efekty uczenia się:

Knowledge of basic concepts in the field of nuclear astrophysics. Understanding of the processes responsible for the synthesis of elements in the early Universe, and the synthesis of elements in stars. Basic knowledge of physical processes of energy generation and synthesis of chemical elements in stars

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę (written test). Minimum 50% of correct answers is needed to pass the evaluation test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chiara Mazzocchi
Prowadzący grup: Chiara Mazzocchi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)