Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcje specjalne fizyki matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-FSFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcje specjalne fizyki matematycznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~derezins
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Algebra, Analiza I, II i III (lub dowolny kurs matematyki obejmujący równania różniczkowe, funkcje holomorficzne i przestrzenie z iloczynem skalarnym)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wybrane funkcje specjalne i równania różniczkowe.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest najważniejszym dla fizyki funkcjom specjalnym i ich zastosowaniom do równań różniczkowych cząstkowych.

Plan wykładu:

1. Funkcja Gamma

2. Metoda punktu siodłowego.

3. Równania różniczkowe w dziedzinie zespolonej i ich punkty osobliwe.

4. Równanie i funkcje hipergeometryczne.

5. Równanie i funkcje konfluentne i Bessela.

6. Równanie Laplace'a i Helmholtza.

7. WIelomiany ortogonalne.

8. Klasyczne wielomiany ortogonalne: Hermite'a, Laguerre'a, Jacobiego i Legendre'a.

9. Harmoniki sferyczne.

Nakład pracy studenta:

Wykłady: 30 h -- 2 ECTS

Ćwiczenia 30h --2ECTS

Przygotowanie do wykladu: 30 h -- 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu: 30 h -- 1 ECTS

Literatura:

1. E.T.Whittaker and G.N.Watson: A course of modern analysis, Cambridge Univ. Press 1962

2. J.Dereziński: Skrypty

https://www.fuw.edu.pl/~derezins/mmf-i.pdf

https://www.fuw.edu.pl/~derezins/spec-func.pdf

https://www.fuw.edu.pl/~derezins/bessel.pdf

https://www.fuw.edu.pl/~derezins/mmf-iii.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Znajomość podstawowych funkcji specjalnych

Umiejętności: Rozwiązywanie prostych zadań wykorzystujących najczęściej spotykane funkcje specjalne.

Postawa: Docenienie piękna, głębi i użyteczności funkcji specjalnych, zwłaszcza w kontekście zastosowań w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny i ustny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)