Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Tools for Nuclear Physics II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CTNP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Tools for Nuclear Physics II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~kpias/ctnp/ctnp.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Students are required to either successfully pass the 1st part of CTNP or demonstrate the knowledge in those topics.


Programming-wise, this course is intended for students with basic knowledge of C++ (including pointers, classes and inheritance), Linux (Bash shell) and ROOT analysis platform.


Please email the tutor in advance (krzysztof.piasecki@fuw.edu.pl) : you probably need an account.


Physics-wise: basic knowledge of relativistic kinematics, hadrons and thermodynamics is needed.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is a continuation of CTNP I. The general aim is to learn the basic computer and programming tools used in the experimental subatomic physics.

Here we start with TSpectrum package of ROOT. Next, different simulators are discussed: PLUTO (hadron emission), TGlauberMC (initial collision state), 5 microscopic transport codes and 2 thermal emission codes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students will learn in a practical way a couple of computer tools helpful at work of the nuclear and particle physicist.

1. TSpectrum package of the ROOT data analysis platform

2. PLUTO generator for emission of particles including their decays.

3. Codes for Glauber model: "Overlap" (optical variant) and TGlauberMC (Monte-Carlo simulator)

4. Microscopic transport codes aiming to reproduce the evolution of the heavy-ion collision (GiBUU, SMASH, UrQMD, PHSD, JAM/RQMD)

5. "Thermal codes" aiming at reproduction of yields (Thermal-FIST) as well as spectra (THERMINATOR) of particles emitted from heavy-ion collisions assuming the thermal equilibrium at freeze-out.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student should be able to:

- use the TSpectrum package of ROOT analysis platform

- simulate the distribution of particles in phase space using the PLUTO package. This includes: production in elementary collision, emission from fireball, and (chain) decays

- simulate the initial state of heavy-ion collision using the Glauber model (within optical and Monte-Carlo variants)

- simulate the heavy-ion collision at given energy using one of several transport codes, and having a general understanding of most important underlying approaches

- use the "thermal" code to fit the set of yields of particles emitted from given heavy-ion collision to the predictions of statistical model assuming the equilibrium at freeze-out

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded credit based on performed project.

If you are linked to some research group, the best is such a project that helps to achieve progress in the context of your analysis linked to this group. If you cannot find a topic, consult with the coordinator in advance.

The project cannot be a reuse of a code developed to pass another course.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Piasecki
Prowadzący grup: Krzysztof Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)