Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer simulations in physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer simulations in physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Numerical Analysis"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) This course is not intended for students who completed Symulacje komputerowe w fizyce (1100-3`SKwF). We use Python for assignments in the computer lab, however some initial help with the Python syntax will be provided. Experience in programming is not strictly necessary, but it may be of significant help in completing computer projects.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this course is to introduce students to computer simulations and their applications to physical problems. It is a combination of review-like lectures and computer labs. Topics include Molecular Dynamics, Monte Carlo methods, network models and simple quantum systems. Classes are centered on presenting various modeling techniques and improving programming skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction: what is the benefit of using computer simulation models?

2. Crash course on Python.

3. Molecular Dynamics:

- Newtonian mechanics

- numerical integration

- simulation of noble gases

4. Probabilistic models:

- percolation

- Monte Carlo methods

- Ising model

5. Network models:

- diffusion-limited aggregation

- self-organized criticality

- Wa-Tor

Literatura: (tylko po angielsku)

D. Frenkel and B. Smit, Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications, Academic Press (1996).

M.P. Allen, D.J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids, Oxford (1989).

M.E.J. Newman and G.T. Barkema, Monte Carlo methods in statistical physics, Oxford (1999).

J.M. Thijssen, Computational Physics, Cambridge (1999).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The students are asked to prepare a short presentation summarizing one topic from the lectures. The final grade consists of computer based projects in the lab (80%) and two short tests (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szymczak
Prowadzący grup: Miłosz Panfil, Tomasz Szawełło, Piotr Szymczak, Agata Wojciechowska, Antoni Wrzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szymczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)