Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Clifford algebras, fermions and the Dirac equation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CAFDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Clifford algebras, fermions and the Dirac equation
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~derezins
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Znajomość mechaniki kwantowej, analiza i algebry

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wstęp do algebr Clifforda, kanonicznych reguł antykomutacyjnych, i równania Diraca w mechanice kwantowej, kwantowej teorii pola i matematyce.

Pełny opis:

1. Algebry Clifforda

2. Grupy Spin.

3. Grupa Spin w niskich wymiarach.

4. Fermionowe przestrzenie Foka.

5. Równanie Diraca

6. Relatywistyczne swobodne fermiony.

7 Algebry Grassmanna i rachunek Bieriezina

8. Fermiony w zewnętrznym polu.

9. Renormalizacja energii próżni--tensor polaryzacji.

10. Wielociałowe równanie Schroedingera.

11 Metoda Hartree-Foka

12 Teorie wielkiej unifikacji

Literatura:

S. Weinberg: Teoria pól kwantowych

C. Itzyckson, G. Zuber: Quantum field theory

J. Dereziński, lecture notes

A. Trautman: Algebry Clifforda i spinory:

trochę historii, fizyki i geometrii

http://trautman.fuw.edu.pl/publications/Lectures/13_mim10.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zrozumienie teorii antykomutujących obiektów w fizyce i matematyce

Umiejętności: Rozwiązywanie prostych zadań dotyczących tematyki wykładu.

Postawa: Precyzja myślenia i dążenie do głębszego zrozumienia formalizmów teoretycznych wykorzystywanych w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)