Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie procesów fizycznych w reaktorach jądrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-BJ-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie procesów fizycznych w reaktorach jądrowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; studia podyplomowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs obejmuje zagadnienia modelowania matematycznego w fizyce reaktorów

jądrowych, analitycznych i numerycznych rozwiązaniach różnych metod

deterministycznych w układach reaktorowych z wykorzystaniem pakietu kodów

neutronowych SCALE rozwijany przez Oak Ridge National Laboratory. Celem kursu jest

także zaznajomienie studentów z podstawowymi obliczeniami neutronowymi reaktorów

jądrowych dotyczących bezpieczeństwa krytycznościowego oraz analizy efektów

reaktywnościowych.

Szczegółowy program kursu:

 elementy fizyki reaktorowej – wykład wstępny;

 podstawy obsługi systemu kodów SCALE;

 statystyczne metody modelowania w fizyce reaktorów jądrowych. Kod Monte

Carlo KENO-VI/SCALE – zastosowanie, do obliczeń reaktorowych, zasada

działania programu, nauka przygotowania pliku wejściowego, optymalizacja

obliczeń;

 dane jądrowe do modelowania matematycznego w fizyce reaktorów jądrowych.

Przetwarzanie danych jądrowych (bibliotek przekrojów czynnych) w systemie

kodów SCALE;

 bezpieczeństwo krytycznościowe (criticality safety) – rozwiązywanie problemów

krytycznościowych, dobre praktyki wykonywania obliczeń, BIAS, praca z plikami

wyjściowymi programu KENO-VI;

 efekty reaktywnościowe – obliczenia współczynników reaktywności wybranych

typów kaset paliowych reaktora PWR/BWR w siatce nieskończonej, obliczenia

wag reaktywnościowych prętów sterujących/bezpieczeństwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)