Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka reaktorów jądrowych/procesy cieplne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-BJ-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka reaktorów jądrowych/procesy cieplne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; studia podyplomowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład obejmuje podstawy fizyki układów, w których, na skutek oddziaływania

z neutronami następują jądrowe reakcje łańcuchowe. W szczególności skupia się na

zastosowaniu fizyki jądrowej do opisu własności reaktorów jądrowych metodami

przybliżonymi takimi jak teoria dyfuzji lub teoria transportu. Omawiane będą analityczne

i przybliżone sposoby rozwiązywania zagadnień związanych z reaktorami jądrowymi.

Dodatkowo, w czasie wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe wiadomości na

temat mechaniki płynów i wymiany ciepła wraz z opisem matematycznym. W ramach

przedmiotu znajdą się informacje na temat generacji i odbioru ciepła w reaktorach

jądrowych, zarówno w stanach eksploatacyjnych jak i awaryjnych. Omówione zostaną

elementy obiegów chłodzenia reaktora i działanie czynnych i biernych układów

awaryjnego chłodzenia rdzenia.

Szczegółowy program kursu:

 podstawowe własności neutronów (przekrój czynny, reakcje jądrowe);

 bilans neutronów i współczynnik mnożenia;

 neutrony opóźnione i dynamika reaktora;

 teoria dyfuzji neutronów;

 reflektor neutronów, samoekranowanie;

 podstawy mechaniki płynów;

 przewodzenie ciepła w ciałach stałych oraz przejmowanie ciepła na ich

powierzchniach;

 opis układów chłodzenia reaktorów wodnych (PWR i BWR)

 hydrodynamika obiegów chłodzenia reaktorów jądrowych;

 wymiana ciepła w reaktorach wodnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Krzysztof Miernik
Prowadzący grup: Krzysztof Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)