Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna w fizyce jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-BJ-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna w fizyce jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; studia podyplomowe
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs ma zapoznać słuchaczy z technikami stosowanymi przy opracowywaniu danych

doświadczalnych. Zwrócić ich uwagę na różnego rodzaju niepewności pomiarowe

wynikające z "efektów" statystycznych oraz wprowadzane przez wykorzystywane

przyrządy pomiarowe.

Szczegółowy program kursu:

 statystyczna niepewność pojedynczego pomiaru; statystyczna niepewność

wielkości średniej; średnia ważona;

 metody statystycznego testowania hipotez;

 problemami statystycznymi w naukach przyrodniczych;

 prezentacja danych eksperymentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)