Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do energetyki jądrowej z elementami bezpieczeństwa jądrowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-BJ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do energetyki jądrowej z elementami bezpieczeństwa jądrowego
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; studia podyplomowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych tematów związanych z energetyką

jądrową, która mierzy się z wieloma wyzwaniami, jak bezpieczeństwo pracy elektrowni,

czy postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym.

Słuchacze poznają podstawy fizyczne działania reaktora jądrowego. Zostaną omówione

wszystkie etapy cyklu paliwowego; poruszana będzie problematyka gospodarki

wypalonym paliwem jądrowym, a także społeczne i ekonomiczne aspekty energetyki

jądrowej.

Szczegółowy program kursu:

 budowa i zasada działania reaktora jądrowego;

 generacje, typy i zastosowanie reaktorów jądrowych;

 podstawy fizyki reaktorów jądrowych;

 zmiany reaktywności i dynamika reaktora;

 odbiór mocy z reaktora jądrowego i zagadnienia cieplno-przepływowe;

 zasady bezpieczeństwa jądrowego, klasyfikacja wypadków w obiektach

jądrowych;

 obrona w głąb i systemy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych;

 typy awarii w reaktorach jądrowych, analiza wybranych zdarzeń w obiektach

jądrowych;

 wybór lokalizacji i proces licencjonowania elektrowni jądrowej;

 cykl paliwowy - wprowadzenie;

 problemy społeczne energetyki jądrowej;

 broń jądrowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul, Izabela Skwira-Chalot
Prowadzący grup: Izabela Skwira-Chalot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)