Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dozymetria i ochrona radiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-BJ-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dozymetria i ochrona radiologiczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna; studia podyplomowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych tematów związanych z dozymetria

i ochroną radiologiczną przed promieniowaniem jonizującym, która ma ułatwić osobą nie

związanym z naukami technicznymi zrozumienie specjalistycznych wykładów.

Szczegółowe założenia są zgodne z zakresem szkoleń ubiegających się o nadanie

uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej(IOR) typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1.

Szczegółowy program kursu:

 podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki;

 przyrządy dozymetryczne;

 podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja,

ograniczanie narażenia;

 system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych, opisy znanych zdarzeń

radiacyjnych;

 podstawowe akty prawne; zezwolenia na działalność związaną z narażeniem,

zgłaszanie i powiadamianie o takiej działalności, wyłączenia działalności

z reglamentacji, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego;

 zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi i otwartymi źródłami promieniotwórczymi

w pracowniach i poza pracowniami; kontrola uwolnień, ograniczniki dawek (limity

użytkowe dawek); narażenia wewnętrzne;

 zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie

jonizujące w pracowniach i poza pracowniami;

 zasady postępowania z materiałami promieniotwórczymi niebędącymi źródłami

promieniotwórczymi;

 kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, w tym na promieniowanie

jonizujące od źródeł naturalnych; wokół obiektów jądrowych itp.

 kontrola i ewidencja źródeł promieniotwórczych;

 zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych;

 ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi;

 podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych klasy 7;

 przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi

zagrożenie;

 postępowanie z odpadami promieniotwórczymi; składowiska odpadów

promieniotwórczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)