Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna w fizyce jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-ASFJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna w fizyce jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot będzie się składał z dwóch części. Pierwsza pomyślana jako wyrównanie wiedzy o analizie niepewności pomiarowych dla tych osób które nie przechodziły kursu analizy niepewności pomiarowych na Wydziale Fizyki UW. Druga część poświęcona będzie analizie danych z eksperymentów związanych z fizyką jądrowa, przy użyciu dostępnych narzędzi komputerowych.

Literatura:

Roman Nowak, Statystyka dla Fizyków, PWN, 2002

Henryk Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN, 1973

Siegmund Brandt, Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych, PWN, 1976

Adam Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, 1978

Kenneth S. Krane, Introductory Nuclear Physics Wiley&Sons, 1988

Efekty uczenia się:

Umie poprawnie opracować eksperymentalne dane jądrowe. Obliczyć/oszacować niepewności. Zaprezentować wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w części ćwiczeniowej oraz test końcowy.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Marek Karny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)