Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Applied Projects of Numerical Analysis in Atmospheric Physics I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-APNAAP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Applied Projects of Numerical Analysis in Atmospheric Physics I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

This course aims at developing a project (literature review, computational or combined) related to selected problems of numerical analysis applied to atmospheric physics.

This course is in English only.

Pełny opis:

This course aims at developing a project (literature review, computational or combined) related to selected problems of numerical analysis applied to atmospheric physics. After developing the project students will be able to relate different numerical methods with current problems in atmospheric physics. They will be able to search for relevant literature, understand why and how numerical methods are necessary, and apply knowledge in practice for a set of real or simulated atmospheric data.

The list of some possible topics for Winter semester is:

 Eigenvalue problem for Principal Component Analysis. Application to atmospheric sciences

 Singular Value Decomposition for least squares fit. Application to atmospheric measurements of noisy data

 Numerical integration in radiative transfer parameterization

 Numerical differentiation in atmospheric observations inversion. Application to LIDAR signals.

 Lorenz Attractor and other convection models in atmospheric sciences

Apart from the topics on the proposed list, students can also propose other topics focusing on atmospheric applications of some numerical methods.

Student workload:

- preparation for the project: 10h

- project development: 10h

- preparation of results and preparation of report: 10h

It is recommended that students have passed the course “Selected Topics in Numerical Analysis for Atmospheric Physics” or have some experience in numerical methods and programming.

Students that have performed a certain exercise in the previous semesters are not allowed to perform the same exercise in the current semester.

Literatura:

The list of references will be provided during the lectures.

Metody i kryteria oceniania:

The completion of this course will be assessed based on:

- 60% written report on the main numerical project performed by the student,

- 40% oral presentation of the selected problem in open forum.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pablo Ortiz Amezcua
Prowadzący grup: Pablo Ortiz Amezcua
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pablo Ortiz Amezcua
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)