Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced engineering in astronomy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AEA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced engineering in astronomy
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biotechnologia
chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Basic knowledge in astronomy, engineering, physics, chemistry, material science and biology

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The lecture is devoted to different types of instrumentation and phenomena which can be applied in space engineering

Pełny opis:

The purpose of this monographic lecture is to provide introduction about novel techniques, methods, instruments which are used in astronomy.

Course learning objectives:

1. Introduction to space engineering;

2. Space optics and optical coatings;

3. Ground-based telescopes and observations;

4. Atmospheric turbulence challenges and adaptive optics;

5. Different types of satellites, other space instruments and observations from space;

6. Different types of Interferometric instruments;

7. Different types of Spectroscopic instruments;

8. Astrometric instruments;

9. Space Fiber optics and photonics;

10. Different types of sensors;

11. Radio astronomy instruments;

12. Chemistry in space engineering;

13. Astrobiology and its challenges;

14. Avionics and astronautics.

This lecture will be concentrated to basic concept of space and astronomical engineering and it will give brief understanding in how various instruments are formed, their working principle, challenges, not to mention various novel aspects of optics, biology, chemistry will be provided.

The lecture does not require full knowledge in these fields, however, basic understandment of various astronomical, physical, chemical and biological phenomena is needed.

Literatura:

PIEGARI, Angela; FLORY, François (ed.). Optical thin films and coatings: From materials to applications. Woodhead Publishing, 2018.

HARDY, John W. Adaptive optics for astronomical telescopes. Oxford University Press on Demand, 1998.

DAVIES, Mark, et al. The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGraw-Hill, 2003.

GILMOUR, Iain; SEPHTON, Mark A. An introduction to astrobiology. 2004.

SHAW, Andrew M. Astrochemistry: From astronomy to astrobiology. John Wiley & Sons, 2007.

MONNIER, John D. Optical interferometry in astronomy. Reports on Progress in Physics, 2003, 66.5: 789.

Efekty uczenia się:

Capacity to learn about different branches of space engineering;

Capacity to describe the working principles of different instruments applied in astronomy;

Capacity to analyse, integrate knowledge to various physical, chemical, astronomical and biological phenomenon that are used in space engineering;

Capacity to design a real-based model of an objective (instrument, sensor, mission, etc.) which can be applied for special astronomical purpose.

Metody i kryteria oceniania:

Final presentation of designed real-based model of an objective (instrument, sensor, mission, etc.).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)