Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium Zakładu Fotoniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5sZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium Zakładu Fotoniki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników Zakładu Fotoniki i współpracowników oraz dla doktorantów i studentów studiów magisterskich będących pod opieką pracowników Zakładu Fotoniki.

Prezentacje wygłaszane są w języku polskim.

Prezentacje przedstawiane przez gości zagranicznych przedstawiane są w języku angielskim.

Pełny opis:

Tematyka seminarium:

- optyka światłowodowa,

- technologie światłowodowe,

- wybrane zagadnienia optyki i optyki nieliniowej,

- wybrane zagadnienia technologiczne związane z syntezą szkieł i wytwarzaniem innych materiałów optycznych.

- optofluidyka,

- zastosowanie optyki w biologii i medycynie,

- inne tematy związane z pracami prowadzonymi w Zakładzie Fotoniki.

Referenci:

- pracownicy Zakładu Fotoniki,

- pracownicy Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz,

- współpracownicy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych,

- zapraszani goście.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

- Udział w seminariach potwierdzony własnoręcznym podpisem na liście obecności.

- Podstawą do niezaliczenia jest nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 2 seminariach.

- Podstawą zaliczenia jest przedstawienie 30 min prezentacji w ramach seminarium, na temat związany w prowadzonymi badaniami lub na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Prowadzący grup: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Prowadzący grup: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Prowadzący grup: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rafał Kasztelanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)