Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "String theory journal club"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5sSTJC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminar "String theory journal club"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/string-theory-journal-club.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Official seminar of the Chair of Quantum Mathematical Physics.

Pełny opis:

This is the official seminar of the Chair of Quantum Mathematical Physics. We conduct research on mathematical aspects of various branches of contemporary theoretical physics. Of our particular interest are formal features and exact results in quantum field theory – and among others in its incarnations, such as conformal, integrable, and topological quantum field theories – which arise in condensed matter, quantum information, high energy physics, quantum gravity, string theory and M-theory. We analyze quantum integrability and strongly correlated quantum systems, entanglement measures and computational complexity, and try to understand how gravity geometry emerges from quantum information. Of our interest are matrix models and topological recursion, as well as links between physics, knot theory, and low-dimensional topology, and relations of all these systems to topological string theory. All these, and also other topics, will be presented during this seminar series.

Literatura:

Literatura proponowana jest przez prelegentów.

Efekty uczenia się:

Student ma orientację w głównych kierunkach badań prowadzonych w katedrze. Potrafi samodzielnie zaprezentować rezultaty prac naukowych, jak też krytycznie oceniać przedstawiane przez innych wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności oraz wygłoszonego przynajmniej jednego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Caputa, Miłosz Panfil, Jacek Pawełczyk, Piotr Sułkowski
Prowadzący grup: Paweł Caputa, Miłosz Panfil, Jacek Pawełczyk, Piotr Sułkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Caputa, Miłosz Panfil, Jacek Pawełczyk, Piotr Sułkowski
Prowadzący grup: Piotr Sułkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Caputa, Miłosz Panfil, Jacek Pawełczyk, Piotr Sułkowski
Prowadzący grup: Miłosz Panfil, Jacek Pawełczyk, Piotr Sułkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)