Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Modeling of Complex Systems"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5sMCS
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar "Modeling of Complex Systems"
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/seminarium-modeling-of-complex-systems-en.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The Modeling of Complex Systems Seminar covers wide range of topics related to modeling of atoms and materials. Additionally, the goal is to acquainted the Students, PhD candidates and Young Researchers with modern tools of multiscale modeling and electronic structure calculations. It aims to present current research results from the international, national and local research communities. One of the goals of the seminar is to integrate the local broadly understood Theoreticians and Modeling of Complex Systems communities. At the same time, through the invited guests, we aim to present current research being investigated experimentally, that could inspire theoretical work.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- ability to follow an advanced scientific presentation

- ability to participate in research related discussions

- awareness of current research trends in Complex Nanosystems and related disciplines

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

You are required to regularly attend the seminars to pass the Modeling of Complex Systems Seminar course.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popielska
Prowadzący grup: Nevill Gonzalez Szwacki, Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński, Silvio Osella, Magdalena Popielska, Marek Trippenbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)