Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jerzy Pniewski and Leopold Infeld Colloquium of the Faculty of Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5JPLI
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jerzy Pniewski and Leopold Infeld Colloquium of the Faculty of Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/konwersatorium-wydzialu-fizyki.html
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Zaliczony pierwszy stopień studiów na Wydziale Fizyki UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi i najbardziej aktualnymi tematami badań podejmowanymi w ramach fizyki współczesnej i dziedzin pokrewnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z aktualną tematyką badawczą fizyki współczesnej i dziedzin pokrewnych. Wykłady prezentowane będą przez zaproszonych gości z Polski i z zagranicy, którzy są autorytetami w swojej dziedzinie. Dobór mówców zapewni, że studenci poznają najważniejsze i najbardziej doniosłe obecnie osiągnięcia naukowe. Reprezentowana będzie zarówno dziedzina doświadczenia, jak i teorii. Studenci nie tylko zapoznają się z wynikami badań naukowych, ale także ze wzorowymi metodami prezentowania tych wyników dla szerokiej publiczności.

Efekty uczenia się:

Poznanie szerokiego spektrum tematyk badawczych podejmowanych w obrębie fizyki współczesnej i dziedzin pokrewnych. Zwiększenie umiejętności prezentowania wyników badań naukowych.

Praktyki zawodowe:

Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie eseju (1-2 strony A4), dotyczącego tematyki wybranego referatu prezentowanego na konwersatorium. Dodatkowo, wymagana jest obecność na 80% posiedzeń w danym cyklu potwierdzona własnoręcznymi wpisami studenta do zeszytu obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: Barbara Badełek, Jan Chwedeńczuk, Jan Kalinowski, Jan Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: Barbara Badełek, Jan Chwedeńczuk, Jan Kalinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)