Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna do wyboru IN

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5INZ12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna do wyboru IN
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem pracowni jest opanowanie metod pomiarowych lub modelowania, planowanych do wykorzystania w pracy magisterskiej i przeprowadzenie wstępnych pomiarów lub obliczeń umożliwiających właściwe zaplanowanie ostatecznej tematyki przyszłej pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach Pracowni specjalistycznej student wykonuje zadanie badawcze o charakterze eksperymentalnym lub obliczeniowym, zwykle stanowiące wstęp do pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wybór tematu badań i opiekuna dokonywany jest w konsultacji z koordynatorem pracowni. Warunkiem rozpoczęcia ćwiczenia jest dostarczenie koordynatorowi pracowni pisemnej deklaracji opiekuna wraz z proponowanym tematem badań.

Literatura:

indywidualnie

Efekty uczenia się:

Zapoznanie się z zaawansowanymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach nanostruktur. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu lub obliczeń oraz analizy uzyskanych wyników

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie opinii opiekuna

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)