Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5INZ11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla II roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla 2 semestru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem proseminarium ćwiczenie umiejętności prezentowania zagadnień badawczych w formie seminaryjnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

studenci referują plany prac magisterskich i uzyskane dotychczas wyniki badań w danej dziedzinie

Pełny opis:

studenci przygotowują i prezentują dłuższe prezentacje przedstawiające plan swoich badań w ramach pracowni specjalizacyjnej (i ew. magisterskiej). Plany powinny być ukazane na tle dotychczasowej wiedzy i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie.

Omówiona powinna być również planowana do wykorzystania metodologia badawcza.

Literatura:

indywidualnie

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: umiejętność planowania eksperymentów oraz prezentacji wyników badań naukowych. Zapoznanie studenta z aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi w danej dziedzinie fizyki i chemii ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur oraz opanowanie umiejętności wyszukiwania wiadomości w bazach literatury naukowej prezentacji zagadnień naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: Andrzej Golnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Golnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)