Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana mechanika kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ZMK Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana mechanika kwantowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Zaawansowana mechanika kwantowa"
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Student opanował materiał przedmiotów: Mechanika klasyczna, Mechanika kwantowa I i Elektrodynamika.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Relatywistyczna mechanika kwantowa: równanie Diraca i jego zastosowania, podstawy formalizmu kwantowej teorii pola, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw elektrodynamiki kwantowej.

Pełny opis:

- Równanie Kleina-Gordona

- Równanie Diraca

- Rozwiązania równania Diraca. Cząstka swobodna i atom wodoropodobny

- Kwantowanie kanoniczne pola skalarnego

- Kwantowanie kanoniczne pola spinorowego

- Kwantowanie kanoniczne pola elektromagnetycznego

- Macierz S i rachunek zaburzeń

- Diagramy Feynmana

- Obliczanie szerokości rozpadów i przekrojów czynnych w najniższym rzędzie rachunku zaburzeń

Literatura:

Mandl, Shaw, Quantum field theory

Radovanović, Kwantowa teoria pola w zadaniach

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawy relatywistycznej mechaniki kwantowej i podstawy kwantowej teorii pola. Student potrafi wykonywać proste obliczenia, stosując metody rozwiązywania równania Diraca. Student potrafi obliczać proste szerokości rozpadu i przekroje czynne, stosując formalizm kwantowej teorii pola w najniższym rzędzie rachunku zaburzeń. Student jest gotów do samodzielnego przyswajania wiedzy związanej z relatywistyczną mechaniką kwantową i kwantową teorią pola. Student jest gotów do publicznej dyskusji rozumowań z zakresu relatywistycznej mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola.

Metody i kryteria oceniania:

Uczęszczanie na wykład i ćwiczenia jest zalecane, acz nieobowiązkowe. W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium, a w trakcie sesji egzaminacyjnej - egzamin pisemny i ustny. Do egzaminu pisemnego mogą przystąpić wszyscy studenci. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić studenci spełniający co najmniej jedno z następujących kryteriów: (i) uzyskali co najmniej 50% punktów z kolokiwum, (ii) uzyskali co najmniej 50% punktów z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas kolokwium i egzaminu pisemnego, (iii) zrealizowali w ramach przedmiotu zespołowy projekt studencki. Lista zagadnień na egzamin ustny zostanie podana z około miesięcznym wyprzedzeniem w zależności od materiału zrealizowanego na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Rolbiecki, Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Rosiek
Prowadzący grup: Janusz Rosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.