Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ultracold atoms and molecules: theory, experiment, applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4UAM
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ultracold atoms and molecules: theory, experiment, applications
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Undergraduate knowledge of Quantum Mechanics I and Introduction to Optics/AMO Physics.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lecture is to provide a broad introduction to the rapidly developing field of ultracold quantum gases of atoms and molecules. Both theoretical and experimental aspects and techniques will be discussed, together with state-of-the-art applications.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Detailed program:

1) Ultracold quantum regime

2) Fine and hyperfine structure of atoms and rotational and vibrational structure of molecules

3) Zeeman and Stark effects

4) Cooling and trapping methods

5) Interatomic and intermolecular interactions

6) Scattering theory at ultralow collision energies

7) Magnetically tunable Feshbach resonances

8) Bose-Einstein condensation and degenerate Fermi gases

9) Quantum simulations with ultracold atoms

10) Formation and control of ultracold molecules with external fields

11) Ultracold controlled chemistry

12) Quantum simulations with ultracold molecules

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected topics from:

1) J.T.M. Walraven, Atomic Physics lectures notes, University of Amsterdam

2) J.T.M. Walraven, Quantum Gases lectures notes, University of Amsterdam

3) I. Bloch, J. Dalibard, W. Zwerger, "Many-body physics with ultracold gases", Rev. Mod. Phys. 80, 885 (2008)

4) C. Chin, R. Grimm, P. Julienne, E. Tiesinga, "Feshbach resonances in ultracold gases", Rev. Mod. Phys. 82, 1225 (2010)

5) K. M. Jones, E. Tiesinga, P. D. Lett, P. S. Julienne "Ultracold photoassociation spectroscopy: Long-range molecules and atomic scattering" Rev. Mod. Phys. 78, 483 (2006)

6) L. D Carr, D. DeMille, R. V. Krems, J. Ye, "Cold and ultracold molecules: science, technology and applications", New J. Phys. 11, 055049 (2009)

7) M. Tomza, K. Jachymski, R. Gerritsma, A. Negretti, T. Calarco, Z. Idziaszek, P. S. Julienne, "Cold hybrid ion-atom systems", Rev. Mod. Phys. (2019)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student is familiar with the most important concepts and properties of ultracold atoms and molecules experiments including theoretical and experimental techniques and applications of ultracold systems. Student can also identify the most important achievements and challenges in the field.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final oral exam corrected by points for the presence. For up to three absences, the lecture is passed and higher presence means higher guaranteed grade at the exam. For more than three absences, each additional absence decreases maximum possible grade by 0.5 (e.g. 4 absences means maximum 4.5 at the exam). For more than 7 absences, the lecture is failed.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Tomza
Prowadzący grup: Michał Tomza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)