Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topics in Quantum Many Body Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4TQT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Topics in Quantum Many Body Theory
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Knowledge of classical mechanics, quantum mechanics (including the formalism of second quantization), electrodynamics, statistical physics and thermodynamics, complex variable calculus, differential and integral calculus, matrix calculus, Fourier transforms.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course introduces the modern theoretical tools to address non relativistic quantum many body problems including the functional integrals, Green's functions, perturbation theory, diagrammatic techniques; together with a variety of applications.

Pełny opis:

1. Coherent states, functional integrals for the quantum many-body problem.

2. Generating functionals, perturbation theory (at T=0 and T>0), Wick theorem, Feynman diagrams.

3. Green’s functions: analytical properties, Dyson equation, sum rules.

4. Correlated electrons on lattices: Hubbard model, t-J model, Single impurity Anderson model, Kondo model.

5. Mean-field solutions of the Hubbard model, magnetic phase diagram. Metal-insulator transition.

6. Kondo problem.

7. Dynamical mean-field theory.

Literatura:

- H. Bruus, K. Flensberg, Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics

- A. Altland, B. Simons, Condensed Matter Field Theory

- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-paricle systems

- R.D. Mattuck, A guide to Feynman diagrams in the many-body problemsb

- A.A Abrikosov, L..P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinski, Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics

- W. Nolting, Fundamentals of Many-Body Physics

- R. A. Jishi, Feynman Diagram Techniques in Condensed Matter Physics

- E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics

- N. Nagaosa, Quantum Field Theory in Strongly Correlated Electronic Systems

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- familiarity with the basic theoretical methods to address different aspects of quantum many-body problems.

- knowledge of the basic physical properties of the standard many-body systems of bosons, fermions, and spins.

Skills:

- solving problems of nonrelativistic quantum mechanics of many-body systems

- description of physical phenomena in terms of simple mathematical models and correlation functions.

Metody i kryteria oceniania:

Oral exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Bardyszewski
Prowadzący grup: Witold Bardyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)