Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistical Physics B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4SPB
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statistical Physics B
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Fizyka statystyczna"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Statistical Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: http://TBA
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

The students entering the course are expected to have completed an introductory course on statistical physics and thermodynamics as well as the standard undergraduate level courses (classical and quantum mechanics, electrodynamics). Some knowledge of fluid mechanics and stochastic processes is useful.

Skrócony opis:

Statistical physics is the branch of physics that describes many-body systems with methods from probability theory and statistics. Fundamentally, it describes a link between the microscopic world governed by, for example, classical or quantum mechanics, and the macroscopic world governed by thermodynamics. Later it was found that general methods of statistical physics can be even applied to other systems, such as financial markets or social networks.

Typically, introductory courses in statistical physics discuss ensemble theory with several applications to ideal systems in equilibrium. In Statistical Physics B, we go a step further by discussing interacting systems and out-of-equilibrium systems.

Pełny opis:

1. Recap of ensemble theory and ideal systems

2. Statistical mechanics of classical interacting systems: Mayer expansion, pair correlation function, structure factor, Ornstein-Zernike relation, closure relations, hard-sphere fluids.

3. Systems in an external potential, inhomogeneous systems, density functional theory.

4. Phase behaviour, phase diagrams, spinodal, binodal.

5. Effective interactions

6. Foundations of linear irreversible thermodynamics, minimum entropy production principle, Onsager reciprocity, Curie principle.

7. Brownian motion, fluctuation-dissipation theorem, linear response theory, self-diffusion and collective diffusion.

8. Elements of kinetic theory, H theorem, hydrodynamic limit.

Literatura:

R. K. Pathria and P. D. Beale, Statistical Mechanics

K. Huang, Statistical mechanics

F. Schwabl, Statistical mechanics

R.H. Swendsen, An introduction to statistical mechanics and thermodynamics

F. Mandl, Statistical physics

H.B. Callen, Thermodynamics

J. K. G. Dhont – An introduction to the dynamics of colloids

S. R. de Groot and P. Mazur – Non-equilibrium thermodynamics

J.-P. Hansen and I. R. MacDonald - Theory of simple liquids

J.R. Dorfman, H. van Beijeren, and T. R. Kirkpatrick, Contemporary kinetic theory of matter

Efekty uczenia się:

The student will have a working knowledge of how to apply statistical mechanics in and out of equilibrium.

Metody i kryteria oceniania:

Mid-term exam (30%), hand-in exercises (30%), final exam (40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chankowski
Prowadzący grup: Piotr Chankowski, Krzysztof Jachymski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jeffrey Everts
Prowadzący grup: Jeffrey Everts
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)