Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistical Physics A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4SPA
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statistical Physics A
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Fizyka statystyczna"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Statistical Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~byczuk/statistical-physics-a-2020-21.pdf
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Introduction to basic principles in statistical description of many-body systems and presentation of microscopic origins of thermodynamical concepts.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Introduction to basic principles in statistical description of many-body systems and presentation of microscopic origins of thermodynamical concepts. Three ensembles for equilibrium systems. Microscopic origin of work, heat, temperature, entropy, pressure, etc. Application to classical and quantum ideal gases.

Pełny opis:

I. Basic principles of statistical mechanics

1. Needs for statistical description

2. Elements of probability theory

3. Important example: Maxwell distribution

4. Ensembles in classical statistics

5. Ensembles in quantum statistics

II. Equilibrium ensembles

1. Concept of equilibrium

2. Micro-canonical ensemble

3. Important example: Classical ideal gas

4. Entropy

5. Temperature and pressure

6. Thermodynamic properties of classical ideal gas

7. Canonical ensemble

8. Grant canonical ensemble

III. Origin of thermodynamics

1. Thermodynamic potentials

2. Derivation of thermodynamic quantities

IV. Ideal quantum gases

1. The grand potential and distribution functions

2. Nearly degenerate Fermi gas

3. Bose-Einstein condensation

4. Phonons and specific heat of solids

5. Black body radiation

Literatura:

K. Huang, Statistical mechanics.

F. Schwabl, Statistical mechanics

R.H. Swendsen, An introduction to statistical mechanics and thermodynamics

F. Mandl, Statistical physics

H.B. Callen, Thermodynamics

Efekty uczenia się:

Student understands the statistical description of many-body systems, knows relationships between phenomenological quantities and their microscopic definitions, can solve selected problems of classical and quantum ideal gases.

Metody i kryteria oceniania:

written mid-term exam

written final exam

oral final exam

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Jeffrey Everts, Krzysztof Meissner, Marta Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Meissner
Prowadzący grup: Oskar Stachowiak, Marta Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)