Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaćma i protezowanie oka soczewkami wewnątrz-gałkowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4OP22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaćma i protezowanie oka soczewkami wewnątrz-gałkowymi
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów kierunku studiów II stopnia "Optometria".

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką operacji zaćmy, w tym typami korekcji oraz aspektami kalkulacji mocy optycznej soczewek wszczepialnych.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany wg poniższych tematów w formie dwudniowych warsztatów.

Dzień 1

1. Zaćma (przyczyny, typy, historia leczenia, sposób leczenia, epidemiologia)

2. Biometria

3. Rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych (historia IOLs, jakie są obecnie na rynku, materiały, kształt, asferyczność, filtry, AT IOLs)

4. Astygmatyzm jako wada refrakcji, epidemiologia, wpływ na widzenie

Dzień 2

5. Soczewki toryczne wewnątrzgałkowe (budowa, zakresy korekcji kalkulacja) – ćwiczenia w obliczaniu soczewek torycznych w oparciu o wynik biometrii

6. Wszczep soczewki torycznej (wyznaczanie osi wszczepu – tradycyjne, w lampie szczelinowej, Verion, Ora)

7. Soczewki wieloogniskowe korygujące presbiopię (akomodacja i presbiopia, typy soczewek IOLs korygujących presbiopię, wskazania i przeciwwskazania, kalkulacja, RLE

Ćwiczenia typu "hands - on".

Literatura:

B. Bowling, red. wyd. pol. J. Szaflik, J. Izdebska, Edra Urban & Partner 2017.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna zagadnienia związane z leczeniem zaćmy, w szczególności typy korekcji i ich cechy.

Student/ka potrafi wykonać podstawowe obliczenia mocy soczewek wszczepialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)