Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki laserów i zastosowania w okulistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4OP13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki laserów i zastosowania w okulistyce
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Studenci mają podstawową wiedzę w zakresie fizyki atomu i cząsteczki oraz schorzeń narządu wzroku diagnozowanych i/lub leczonych z wykorzystaniem techniki laserowej

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami fizyki laserów, w szczególności historii ich powstania, mechanizmu ich działania, charakterystycznych cech rezonatorów i wiązki laserowej, różnic pomiędzy laserami impulsowymi i pracy ciągłej, klasyfikacji laserów i ich poszczególnych zastosowań. Wykład porusza również tematykę optyki nieliniowej i spektroskopii laserowej. Następnie po części wprowadzającej omawiane są konkretne zastosowania w okulistyce (oddziaływanie wiązki laserowej z tkankami oka, diagnozowanie chorób oczu, korekcji wad wzroku i leczeniu chorób oczu) i związane z nimi wyzwania.

Pełny opis:

Zagadnienia wokół których koncentruje się treść wykładu to:

1. Historia powstania laserów

2. Warunki wzbudzenia akcji laserowej i superluminescencji.

3. Klasyfikacja laserów ze względu na rodzaj ośrodka aktywnego i rodzaj wzbudzenia.

4. Parametry fizyczne i geometryczne wiązki laserowej.

5. Mode locking, przestrajanie, mode locking w dziedzinie Fouriera

6. Wybrane zagadnienia optyki nieliniowej, w tym generacja drugiej harmonicznej,

7. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej ośrodków laserujących.

8. Podstawowe rodzaje oddziaływań wiązki laserowej z tkankami oka

9. Zastosowanie laserów w diagnozowaniu chorób oczu

10. Zastosowanie laserów w korekcji wad wzroku i leczeniu chorób oczu

Literatura:

1. Bertolotti, Mario "Masery i lasery: ujęcie historyczne"

(Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - 1987)

2. Michael Kaschke, Karl-Heinz Donnerhacke, Michael Stefan Rill; Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications (John Wiley & Sons - 2013)

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu spektroskopii ośrodków laserujących, wzbudzania akcji laserowej.

2. Student potrafi sklasyfikować lasery stosując jako kryteria klasyfikacyjne rodzaj ośrodka laserującego, metodę pompowania, reżim pracy, spójność emitowanego promieniowania.

3. Student potrafi opisać podstawowe rodzaje oddziaływania wiązki laserowej z tkankami oka.

4. Student zna zastosowania laserów w okulistyce i potrafi uzasadnić dobór określonego rodzaju lasera do danego zastosowania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Michał Nikodem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)