Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapia widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4OP11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia widzenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Optometria, II stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotować studentów do planowania i prowadzenia terapii widzenia u dzieci i dorosłych z różnego typu zaburzeniami wzrokowymi.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, analiza kwestionariusza COVD.

2. Badanie akomodacji i widzenia obuocznego - przypomnienie i uzupełnienie.

3. Terapia motoryczna.

4. Terapia funkcji okulomotorycznych.

5. Terapia zaburzeń akomodacji.

6. Zaburzenia układu akomodacyjno-kowergencyjnego oraz zezy – podział i charakterystyka. Przypomnienie i uzupełnienie.

7. Terapia fiksacji i niedowidzenia.

8. Terapia anomalnej korespondencji siatkówkowej.

9. Ćwiczenia dwuoczne.

10. Ćwiczenia obuoczne.

11. Badanie i terapia zaburzeń percepcyjnych.

12. Postępowanie w różnych przypadkach zaburzeń.

13. Zasady prowadzenia i planowania terapii widzenia.

14. Analiza przypadków.

Literatura:

1. Materiały z wykładu

2. Clinical Menagment of Bionocular Vision - M. Scheiman, B. Wick

3. Applied Concepts in Vision Therapy - L.J Press

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładzie i ćwiczeniach.

2. Karty pracy / sprawozdania z ćwiczeń.

3. Egzamin pisemny + zaliczenie praktyczne z procedur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Bobrowska, Justyna Kiermasz, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Marlena Bobrowska, Justyna Kiermasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Bobrowska, Justyna Kiermasz, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)