Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Magnetism and superconductivity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4MSC
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Magnetism and superconductivity
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture aims in presenting the basics of magnetism: fundamental magnetic quantities, the nature of magnetism, magnetism of isolated magnetic ions and collective properties of interacting magnetic centers. In contrast to typical electromagnetic courses, this course focuses on microscopic phenomenas and mechanisms yielding magnetism of condensed matter, in particular of crystals and nano materials.

The lecture is addressed to the students with no knowledge of magnetism. Lecture aims in providing the basic knowledge about problems of modern magnetism. After the course the student is able to follows the actual literature of modern magnetism.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Outline of the lecture:

Fundamental magnetic quantities

Magnetic moment; Paramagnetic and diamagnetic behavior; Magnetization; Magnetic field in a magnetized matter; Work and energy in magnetic field;

Ideal, noninteracting magnetic moments

Hamiltonian in magnetic field; Magnetic moment and angular momentum; Energy and magnetic moment of a quantum state; Brillouin-type paramagnetism; Curie law; Van Vleck - type paramagnetism; Diamagnetism.

Free ions and atoms

Magnetic moments of ions and atoms; Hund’s rules; Electronic configuration of Transition Metals and Rare Earths metals; Atomic terms of TM and RE.

Magnetic ions in matter - Crystal Field

An ion in a crystal lattice; Crystal Field Model (CF); d-states in an octahedral and tetrahedral crystal field; Kramers theorem; Jahn-Teller effect; Experimental observation of CF induced energy splittings; CF quenching of orbital momentum - difference between TM and RE; Effective spin; Anisotropy of magnetization; Isotropic magnetic ions.

Interaction between magnetic ions

Interaction between magnetic moments; Heisenberg exchange interaction; The nature of Heisenberg-type interaction; Exchange interaction between to electrons; Kinetic exchange interaction; Superexchange; Double exchange; RKKY exchange; Anisotropic exchange; Dipolar interaction.

Long range magnetic order (ferromagnetic and antiferromagnetic systems)

Long range order of magnetic moments - ferromagnets; Spontaneous magnetization; Magnetic phase transition; Antiferromagnets; Typical antiferromagnetic structures; Ferrimagnets; Other ordered magnetic systems

Mean Field Approximation of paramagnetic and ferromagnetic phases

The idea of Mean Field Approximation (MFA); Exchange field; Magnetization in MFA; Paramagnetic phase in MFA; Curie-Weiss law; Ferromagnetic phase in MFA; Limitations of MFA; Corrections to MFA - Magnons; Corrections to MFA - Critical Point Approximations

Magnetic domains - the role of anisotropy

Formation of magnetic domains in ferromagnets; Domain walls; Single domain objects; Superparamagnets; Stoner-Wohlfarth model; Magnetic hysteresis; Applications of ferromagnets

Spin glasses

Random interacting magnetic systems; RKKY interaction; Frustration of magnetic system; Characteristic features of spin-glass system; Microscopic picture of a spin-glsss

Magnetic semiconductors

Semiconductors with implemented magnetic moments (DMS); Exchange interactions in magnetic semiconductors - d-d and s,p-d exchange; Modification of band structure of magnetic semiconductors; Mn-based DMS; Fe-based DMS; III-V Mn based DMS; Ferromagnetism of DMS.

Magnetism of metals

Degenerate electron gas in magnetic field; Total energy of degenerate electron gas; Pauli paramagnetism; Exchange interaction in electron gas; Ferromagnetic phase of electron gas; Stoner criterion; Ferromagnetic metals.

Literatura: (tylko po angielsku)

C. Kittel, Introduction to Solid State Physics.

A.H. Morrish, The Physical Principles of Magnetism.

S.Blundell, Magnetism in Condensed Matter

R.M. White, Quantum Theory of Magnetism

D.C. Mattis, Theory of magnetism

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)