Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modern Particle Physics Experiments

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4MPPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modern Particle Physics Experiments
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych. Wskazane zaliczenie przedmiotów "Wstęp do fizyki subatomowej" (semestr zimowy) lub "Elementy fizyki cząstek elementarnych" (semestr letni). Umiejętność programowania w nowoczesnych językach: C++ i/lub Python. Znajomość podstaw statystycznej analizy danych.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do detektorów i analizy danych fizyki cząstek elementarnych.

Pełny opis:

 1. Detektory
  • Oddziaływanie cząstek z materią
  • Detektory śladowe
  • Kalorymetry
  • Układy detektorów
 2. Układy wyzwalania i akwizycji danych
  • Elektronika odczytu
  • Układy wyzwalania
  • Akwizycja i przepływ danych
  • Układy kontroli detektora
 3. Symulacje komputerowe
  • Metoda Monte Carlo
  • Narzędzia do symulacji zderzeń cząstek
  • Narzędzia do symulacji przejścia cząstek przez materię
 4. Analiza danych
  • Wprowadzenie do pakietu ROOT
  • Rekonstrukcja informacji o cząstkach
  • Klasyfikacja danych
  • Wyznaczanie efektywności i czystości selekcji danych
  • Wyznaczanie czułości eksperymentów
  • Dobre praktyki w analizie danych
  Wykład będzie prowadzony w formie mieszanej: wykładu i warsztatów przy komputerach. Analiza danych będzie prowadzona przy użyciu pakietu ROOT.
Literatura:

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

 1. zna zasady działania detektorów
 2. zna metody akwizycji i przetwarzania danych z detektorów
 3. zna zasadę działania symulacji komputerowych używanych
 4. zna algorytmy rekonstrukcji parametrów cząstek na podstawie wielkości rejestrowanych w detektorach

UMIEJĘTNOŚCI

 1. umie zaprojektować i przeprowadzić podstawową symulację od zderzenia cząstek do wyznaczenia przedziałów ufności interesujących parametrów
 2. umie wyszukiwać w repozytoriach artykułów informacje o metodach używanych w eksperymentalnej fizyce cząstek
Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

 • obecność na wykładach
 • ćwiczenia domowe wykonywane w czasie semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Grzegorz Grzelak, Katarzyna Grzelak, Artur Kalinowski, Marcin Konecki, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)