Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumental Optics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4IO
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumental Optics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The lecture is aimed primarily towards MSc level students specializing in optics. It will also be of value for students (including PhD students) in other subfields of physics , where optical methods are employed. To fully benefit from the course a BSc level understanding of electromagnetism and BSc level exposure to optics is required. The course may be taken by students without prior exposure to optics, but will require additional self-study of some concepts.


Courses required to pass before the lecture: Introduction to Physics I-IV, Electrodynamics, Quantum Mechanics I or Quantum Physics. Classes suggested to be taken before this lecture: Selected Topics in Optics, Introduction to Optics and Solid State Physics.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the lecture is to introduce basic concepts of optics, with a particular focus on topics relevant for planning and carrying out experiments using optical instruments. The lecture will include theoretical concepts (but without focus on full derivations) and practical examples.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Program:

1. Interaction of electromagnetic waves with matter: transmission, refractive index, dispersion. Specification of technical parameters of optical elements.

2. Anisotropic media: light propagation in birefringent crystals, ordinary and extraordinary ray, walk-off angle.

3. Polarization of light: matrix formalism, polarizers, wave plates, compensators.

4. Light at interfaces: transmission and reflection coefficients, metallic and dielectric coatings.

5. Geometric optics: geometric optics approximation, rays, imaging, paraxial approximation

6. Aberrations in optical instruments.

7. Selected optical instruments: eye, magnifier, eyepiece, objective lens, telescope, microscope.

8. Interference and diffraction, interferometers.

9. Spectrum of electromagnetic waves, spectral instruments.

10. Optical resonators: modes, stability conditions.

11. Gaussian beams: definition, properties, propagation

12. Waveguides, optical fibers, fiber optics.

13. Modulation of light and modulators.

14. Optical detectors.

15. Adaptive optics.

16. Introduction to nonlinear optics: harmonic generation, sum- and difference frequency generation, parametric processes.

Literatura: (tylko po angielsku)

E. Hecht, Optics

B. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After taking the course the student will:

KNOWLEDGE

- know the concepts underlying major optical phenomena,

- know basic optical experimental methods and optical instruments,

SKILLS

- be able to qualitatively understand and explain optical phenomena,

- be able to understand the principles underlying optical instruments and experimental techniques.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final mark: activity during the term (homework + in-class discussion) (30%), final exam (70%).

Final written exam in the form of a test consisting of about 30 questions (closed or open), including questions that require drawing charts and diagrams.

Expected student workload:

Participation in classes: 30 hours

Preparation for classes: 15 hours

Preparation for the exam and exam: 15 hours

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)