Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modeling of nanostructures and materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ21W
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modeling of nanostructures and materials
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
ZFBM, II stopień; przedmioty do wyboru z fizyki
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The aim of the lecture is to make participants acquainted with:

(i) modern theories of condensed matter systems that are currently employed in modeling of nanostructures and novel materials,

(ii) multi-scale modeling techniques allowing for quantitative predictions of nanomaterials'properties on the atomistic, mesoscopic and macroscopic scales,

(iii) numerical algorithms implemented in computer codes used for multi-scale modeling,

(iv) state-of-the-art computer codes used for modeling of nanostructures and materials.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Multi-scale methods allowing for modeling of nanostructures and novel materials on atomistic tomacroscopic length scales will be discussed during this lecture. Students will get acquainted with ab initio methods in the framework of the Kohn-Sham realization of the density functional theory, ab initio and classical molecular dynamics, semi-empirical methods such as tight-binding, the concept of coarse graining, valence force field approaches, Monte Carlo methods, and some exemplary continuum theories (such as the theory of elasticity). Particularattention will be focused on various techniques to solve Kohn-Sham equations, which employ various expansion bases (such as plane-waves, localized atomicorbitals, real space integration).

Efekty uczenia się:

After the lecture, the students will get familiar with knowledge of the basic methods for modelingof nanostructures and materials on atomistic, mesoscopic, and macroscopic length.

Metody i kryteria oceniania:

multiple-choice test from the lecture's material

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popielska
Prowadzący grup: Magdalena Popielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)