Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty nanotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ16
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty nanotechnologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Nanoinżynieria; przedmioty dla 1 semestru
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~gonz/dydaktyka/wan/index_WAN.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia
fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład poświęcony jest najważniejszym kierunkom badań w nanotechnologii. Zajęcia będą składały się z trzech modułów: najpierw wstęp teoretyczny przygotowujący studentów do samodzielnej pracy z publikacjami naukowymi, potem dyskusja na temat zadanych studentom prac (z najlepszych czasopism światowych), a na końcu ćwiczenia prowadzone przez eksperta w danej dziedzinie zaproszonego na zajęcia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest najważniejszym kierunkom badań w nanotechnologii, dotyczącym m.in. chemicznej syntezie nanostruktur, heterostrukturom, nośnikom prądu w zewnętrznych polach magnetycznych i elektrycznych..

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest najważniejszym kierunkom badan w nanotechnologii, dotyczącym m.in. chemicznej syntezie nanostruktur, heterostrukturom, nośnikom prądu w zewnętrznych polach magnetycznych i elektrycznych. Zajęcia będą składały się z trzech części: najpierw wstęp teoretyczny przygotowujący studentów do samodzielnej pracy z publikacjami naukowymi, potem dyskusja na temat zadanych studentom prac (z najlepszych czasopism światowych), a na końcu ćwiczenia prowadzone przez eksperta w danej dziedzinie zaproszonego na zajęcia.

1.) Pasma w półprzewodnikach.

2.) Heterostruktury półprzewodnikowe – studnie kwantowe.

3.) Potencjał harmoniczny. Kropki kwantowe.

4.) Transport , tunelowanie, blokada kulombowska.

5.) Obsadzenia stanów, gęstości stanów, poziom Fermiego.

6.) Heterostruktury domieszkowane na tym p i n. Złącza półprzewodnik-metal. Efekt fotoeletryczny.

7.) Heterostruktury w polach zewnętrznych E i B. Tensor przewodnictwa.

8.) Efekt Halla, kwantowy efekt Halla, ułamkowy efekt Halla.

Literatura:

John Davies "The Physics of low-dimensional semiconductors"

Efekty uczenia się:

Umiejętność czytania publikacji naukowych, umiejętność dyskusji problemów fizycznych i chemicznych, znajomośc najważniejszych aktualnych kierunków badań w nanotechnologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nevill Gonzalez Szwacki
Prowadzący grup: Nevill Gonzalez Szwacki, Jerzy Łusakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)