Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna i spektroskopia molekularna, laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ15L Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna i spektroskopia molekularna, laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2952
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował podstawy spektroskopii molekularnej oraz chemii fizycznej na poziomie studiów licencjackich na Inżynierii Nanostruktur Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia prowadzone na Wydziale Chemii)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest prezentacja technik analizy instrumentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopii molekularnej.

Pełny opis:

W ramach laboratorium studenci realizują wybrane zajęcia doświadczalne, poświęcone wykorzystaniu technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy instrumentalnej, stosowanych w laboratoriach naukowych. Dostępne są następujące zagadnienia umożliwiające opanowanie wybranych technik analitycznych:

1 Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS) -podstawy fizyczne i zastosowania

2 Analiza termiczna nanomateriałów weglowych i ceramicznych

3 Badanie techniką Langmuira, mikroskopii Brewstera i elipsometrii wpływu wybranych leków przeciwnowotworowych na organizację lipidów w membranie biomimetycznej 4 Wykorzystanie rezonansowego efektu Ramana do badań struktury elektronowej hemoglobiny

5 Femtosekundowy optyczny efekt Kerra

6 Spektroskopia powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)

7 Określanie składu tabletek z wykorzystaniem mikroskopii w podczerwieni oraz metody analizy składników podstawowych

8 Badanie stanów kwantowych z wykorzystaniem spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)

9 Dwuwymiarowe widma NMR ((jądrowy rezonans magnetyczny)

Literatura:

Materiały udostępniane i rekomendowane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student powinien:

a) opanować podstawy teoretyczne i zasadę pomiaru prezentowanych technik, znać ich zastosowania oraz umieć interpretować otrzymane wyniki,

b) potrafić wybrać odpowiednią technikę do rozwiązania danego problemu naukowego,

c) rozumieć i krytycznie ocenić zalety i ograniczenia poznanych metod eksperymentalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium wejściowego (pisemnego lub ustnego, także w wersji zdalnej), sprawdzającego znajomość podstaw teoretycznych, celu ćwiczenia, sposobu wykonania i stosowanej aparatury. Każde kolokwium wejściowe jest oceniane. Ocena z ćwiczenia obejmuje kolokwium, wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników (w formie raportu). Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, do odpracowania w późniejszym terminie (wyznaczonym przez Koordynatora).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Królikowska, Barbara Pałys, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski, Piotr Garbacz, Agata Królikowska, Dorota Nieciecka, Barbara Pałys, Kamil Polok, Marcin Strawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Królikowska, Barbara Pałys, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski, Piotr Garbacz, Agata Królikowska, Dorota Nieciecka, Barbara Pałys, Kamil Polok, Marcin Strawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.