Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Farmakologia oczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4BW24
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakologia oczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla IV roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Aspekty fizjologiczne w terapii narządu wzroku

2. Czystość mikrobiologiczna leków do oczu, biofarmaceutyczne aspekty podawania leków

3. Postacie leków okulistycznych. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie, receptory, agonista, antagonista

4. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leki p-bakteryjne

5. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leki p-zapalne

6. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leczenie

powierzchni oka (suche oko, MGD)

7. Suplementy diety w farmakoterapii narządu wzroku

8. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leki działające

na źrenicę i wpływające na proces akomodacji

9. Leczenie anty-VEGF w okulistyce

10. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - jaskra

11. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leki p-wirusowe

12. Charakterystyka farmakologiczna leków ocznych - leki p-alergiczne

13. Konserwanty w preparatach okulistycznych

14. Neurofarmakologia

15. Stan ogólny pacjenta a leczenie okulistyczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ambroziak, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)