Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makromolekuły w procesie widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4BW11
Kod Erasmus / ISCED: 11.952 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makromolekuły w procesie widzenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla IV roku
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest opisowi budowy i funkcji wybranych biomolekuł występujących w tkankach i w płynach ustrojowych oka ludzkiego.

Pełny opis:

Łzy (wydzielanie wody i elektrolitów, pompa sodowo-potasowa, wydzielanie substancji białkowych, lizozym, frakcja lipidowa)

Nabłonek rogówki (transport jonowy, przezroczystość, metabolizm energetyczny)

Śródbłonek rogówki (zużycie tlenu, pompy metaboliczne)

Twardówka (właściwości strukturalne, kolagen, proteoglikany)

Ciało rzęskowe (rodzaje komórek, wydzielanie cieczy wodnistej, przepływ i drenaż cieczy wodnistej)

Soczewka oczna (struktura i przezroczystość, uwodnienie, krystaliny, powstawanie i rozwój zaćmy)

Siatkówka (budowa i cykl rodopsyny, przekształcenia energii świetlnej w energię impulsów elektrycznych przekazywanych do kory wzrokowej, cykle fotochemiczne fotopigmentów występujących w czopkach)

Literatura:

- "Biochemistry of the eye", C.N. Graymore, Academic Press, New York (1970).

- "Molecular and cellular biology of the eye", John Wiley and Sons, New York (1981).

- "Cell biology of the eye", D.S. McDevitt, Academic Press, New York (1982).

- "Biochemistry of the eye", R.E. Anderson, Amercan academy of Ophtalmology, San Francisco (1983).

- "Biochemistry of the vision", H. Shichi, Academic Press, New York (1983).

- "Molecular Biology of the eye", J. Piatigorsky, T. Shinohara y P.S. Zelenka, Liss Ed., New York (1988).

- "Biochemistry of the eye", Elaine R. Bergman, Plenum Press, New York (1991).

- "Biochemistry of the eye", David R. Whikehart, Butterworth-Heinemann, Boston (1994).

- "Biochemistry of the eye", John J. Harding, Chapman and Hall Medical, London (1997).

Efekty uczenia się:

Student

- zna makromolekuły uczestniczące w procesach dynamicznych zachodzących w oku

- zna procesy transportu i ich rolę wynikającą z procesów wydzielniczych zachodzących w oku

- zna podstawy neuroregulacji i regulacji hormonalnej procesów zachodzących w oku

- zna i rozumie przebieg cyklu fotochemicznego rodopsyny i jego rolę w procesie widzenia

- rozumie ważność macierzy zewnątrzkomórkowej i jej przezroczystości w obrębie układu optycznego oka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gołąbek-Sulejczak, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Dorota Gołąbek-Sulejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gołąbek-Sulejczak, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)