Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza statystyczna wyników doświadczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ASWD Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna wyników doświadczenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów specjalności Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych drugiego stopnia (studiów magisterskich). Warunkiem nieodzownym jest znajomość analizy matematycznej na poziomie roku I i II studiów licencjackich i zaliczenie kursowych pracowni lat I – III studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są podstawowe koncepcje rachunku prawdopodobieństwa i metody statystycznej analizy danych spotykane w dziedzinie fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych.

Pełny opis:

1. Prawdopodobieństwo

2. Prawdopodobieństwo warunkowe i statystyczna niezależność

3. Podstawowe rozkłady

4. Wielowymiarowe zmienne losowe i ich rozkłady

5. Przekształcenia zmiennych losowych

6. Momenty zmiennych losowych

7. Momenty z próby

8. Momenty funkcji zmiennych losowych

9. Estymatory parametrów podstawowych rozkładów

10. Własności estymatorów

11. Metoda momentów

12. Metoda największej wiarogodności

13. Estymacja przedziałowa

14.Testy hipotez

15. Metoda najmniejszych kwadratów

Literatura:

Pierwsze trzy książki to standardowe podręczniki i wykład nie wybiega poza nie. Matematycznie pogłębiony materiał tych książek to książka Jamesa, natomiast książka Behnke i innych oraz książki Narsky i Porter zawierają rozmaite rozszerzenia do samodzielnego pogłębiania i wykorzystania w razie potrzeby. Ostatnia pozycja to niezastąpione podsumowanie do wykorzystania w każdych okolicznościach.

1. G. Bohm i G. Zech, Introduction to Statistics and Data Analysis for Physicsts, Verlag Deutsches Elektronen-Synchrotron, wydanie III [wolny dostęp: https://bib-pubdb1.desy.de/record/389738];

2. L. Lista, Statistical Methods for Data Analysis in Particle Physics, Springer, 2017;

3. G. Cowan, Statistical Data Analysis, Oxford University Press, Oxford, 1998;

4. F.E. James, Statistical Methods in Experimental Physics, 2nd ed., World Scientific, Singapore, 2007 (drugie wydanie książki T. Eadie i innych);

5. O. Behnke, K. Kroninger, G. Schott and T. Schorner-Sadenius, Data Analysis in High Energy Physics: A Practical Guide to Statistical Methods, Wiley-vch, 2012;

6. I. Narsky and F. Porter, Statistical Analysis Techniques in Particle Physics, Wiley-vch, 2014;

7. Particle Data Group: Review of particle physics: reviews, tables, and plots - Mathematical tools [wolny dostęp: http://pdg.web.cern.ch/pdg/pdg.html]

Są jeszcze dwie pozycje w języku polskim:

1. S. Brandt, Analiza danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998;

2. T. Eadie, D. Drijard, F. E. James, M. Roos i B. Sadoulet, Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej, PWN, Warszawa, 1989 (pierwsze wydanie wyżej wspomnianej książki Jamesa, Statistical Methods in Experimental Physics);

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe metody statystycznej analizy danych

Student rozumie warunki, w jakich te metody można stosować

Umiejętności

Student potrafi rozpoznać problem analizy danych w terminach statystyki matematycznej

Student umie zastosować podstawowe metody analizy danych w prostych przypadkach

Student potrafi zinterpretować wyniki takiej analizy

Postawy

Student docenia wagę dogłębnego i wszechstronnego zrozumienia problemu przy wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: w oparciu o jedno kolokwium w trakcie semestru i końcowy egzamin pisemny. Osoba, która zdobędzie w sumie z obu (z równą wagą) minimum 50% punktów, zalicza przedmiot na ocenę dostateczną. Zaliczenie w sesji poprawkowej będzie odbywało się na mocy jedynie niezależnego egzaminu pisemnego, z którego niezbędne będzie uzyskanie 50% punktów. W obu sesjach oceny bedą wystawiane wg. algorytmu:

50% ≤ p < 60%: ocena 3 (dst),

60% ≤ p < 70%: ocena 3,5 (dst+),

70% ≤ p < 80%: ocena 4 (db),

80% ≤ p < 90%: ocena 4,5 (db+),

90% ≤ p ≤ 100%: ocena 5 (bdb),

gdzie p oznacza procent zdobytych punktów.

Zarówno na kolokwium jak i egzaminie można korzystac z wszelkich własnych materiałów pomocniczych w formie notatek i książek.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Nowak
Prowadzący grup: Roman Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Nowak
Prowadzący grup: Roman Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.