Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4AQMRP
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Zaawansowana mechanika kwantowa"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Advanced Quantum Mechanics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Relativistic quantum mechanics: Dirac equation and its applications,

introduction to the formalism of Quantum Field Theory, foundations of

Quantum Electrodynamics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Program:

1. The Dirac equation: construction, interpretation, free solutions, hydrogen atom, non-relativistic limit.

2. Canonical formalism and free field quantization: scalar field, Dirac field, electromagnetic field.

3. Quantum Electrodynamics.

4. S-matrix, cross sections, lifetimes.

5. Perturbation theory, Feynman diagrams.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. J.D. Bjorken, S.D. Drell, „Relativistic Quantum Mechanics”

2. S. Pokorski, "Gauge field theories"

3. M.E. Peskin, D.V. Schroeder, "An Introduction to Quantum Field Theory"

4. S. Weinberg, , „The Quantum Theory of Fields”, Vol. 1.

5. V. Radovanović, "Problem Book in Quantum Field Theory"

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student receives fundamental knowledge on the relativistic Dirac

equation, Quantum Electrodynamics and other quantum field

theories. He/she is able to solve the Dirac equation in simple

potentials, calculate tree-level Feynman diagrams with fermions,

scalars and gauge bosons, determine differential and total

cross-sections for scattering processes, as well as lifetimes of

unstable particles.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Two written tests during the semester. Written and oral final exams.

To take the oral exam, the student must have received 50% of points either from both written tests (together) or from one the written exams. The final mark depends on results from the tests, the written exam, as well as on the performance at the oral exam.

Maximum two unjustified absences at the classes during the semester are tolerated.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Lalak
Prowadzący grup: Zygmunt Lalak, Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)