Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Atoms, molecules, clusters

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4AMC
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Atoms, molecules, clusters
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Lecture for students interested in details of structure and spectra of atoms and molecules.

Courses required to register for the class: Quantum mechanics I, Introduction to optics and solid state physics (or equivalent lectures)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Application of methods of quantum mechanics and group theory for description of energy structure and spectra of atoms and molecules.

Pełny opis:

Program:

1. Elements of group theory and its connection with quantum mechanics.

2. Hydrogen atom:

a) Schrödinger equation

b) fine structure, Lamb shift.

3. Alkali atoms.

4. Helium atom.

5. Multielectron atoms:

a) independent electron approximation in a central potential

b) atomic terms in L-S and j-j coupling

c) electron configuration and determination of the term manifold

d) Hund rules

e) the periodic table.

6. Rydberg atoms.

7. The Zeeman effect.

8. The Stark effect.

9. Separation of electron and nuclear motion in a molecule, adiabatic and Born-Oppenheimer approximations, potential energy surfaces.

10. Electronic structure of molecules:

a) diatomic molecules, molecular orbitals, orbital energies, electronic states and their energies

b) linear molecules

c) polyatomic molecules: H2O, hydrocarbons, benzene, polyenes

d) clusters.

11. Nuclear motion in molecules - vibrations and rotation:

a) diatomic molecules - vibration of nuclei, rotation of molecules, structure of energy levels of diatomic molecules

b) polyatomic molecules - rotational energy levels, classical treatment of vibrations, normal coordinates, quantum approach, potential surfaces with multiple minima, Coriolis interaction.

12. Molecular spectra:

a) rotational spectra;

b) vibrational spectra (change of vibrational level, rotational structure of vibrational transitions);

c) electronic transitions;

d) relaxation pathways for molecules.

e) Raman spectra.

Literatura:

1. P.W. Atkins, Molecular quantum mechanics.

2. F.A. Cotton, Chemical applications of group theory.

3. A.S. Dawydow, Quantum mechanics (and other textbooks on QM).

4. H. Haken, H.Ch. Wolf, The Physics of Atoms and Quanta.

5. H. Haken, H.Ch. Wolf, Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry.

6. M. Hamermesh, Group theory and its application to physical problems.

7. G.K. Woodgate, Elementary atomic structure.

(in Polish)

8. W. Kołos, Chemia kwantowa.

9. P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek.

Efekty uczenia się:

The student will be able to explain and describe structure of atoms and molecules and their interaction with radiation in the language of quantum mechanics.

Metody i kryteria oceniania:

Expected work load:

Class attendance: 30 h – 1 ECTS

Preparation for the final exam: 60h – 2 ECTS

Final mark based on an oral or written test examination

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalczyk
Prowadzący grup: Paweł Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)