Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka fizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3N04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Nauczanie fizyki; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/przygotowanie-do-nauczania
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Dydaktyka fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Metodologie nauczania, metody aktywizujące, wykorzystanie eksperymentów i zadań w procesie nauczania.

Program:

1. Fizyka jako dyscyplina i jako przedmiot nauczania. Metodologia fizyki a metodologia dydaktyki fizyki.

2. Cele nauczania fizyki.

3. Język w nauczaniu fizyki.

4. Trudności poznawcze uczniów.

5. Kontrola i ocena wyników nauczania.

6. Analizy dydaktyczne wybranych działów i zagadnień fizyki. Tendencje integracyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

7. Modele w fizyce i w nauczaniu fizyki.

8. Metody aktywizujące w nauczaniu fizyki. Nieformalne nauczanie fizyki.

9. Nauczanie fizyki w różnych kontekstach (fizyka w kuchni, w zagadnieniach ekologicznych, fizyka zabawek,...).

10. Rozwiązywanie zadań jako czynność kształcąca.

Informacje o uprawnieniach nauczycielskich, wymaganych przedmiotach, praktykach:

https://sites.google.com/a/uw.edu.pl/pniezurawski/przygotowanie-do-nauczania

Literatura:

Podstawa programowa.

Aktualne podręczniki szkolne do fizyki.

Filmy z doświadczeniami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Piotr Nieżurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Piotr Nieżurawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)