Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i projektowanie nowych materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3INZ15
Kod Erasmus / ISCED: 13.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie i projektowanie nowych materiałów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych metod projektowania nowych materiałow dla nanotechnologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione będą zagadnienia dotyczące ogólnej strategii projektowania i wytwarzania nowych materiałów nanostrukturalnych ktore mogą byc zastosowane w optyce, elektronice etc.

Pełny opis:

Chemia supramolekularna, szkło i materiały ceramiczne, materiały metaliczne.

Technologia organiczna - podstawowe zagadnienia dotyczące technologii polimerów.

Zagadnienia dotyczące fizyki i chemii nowych materiałów:

struktury nano-węglowe (fullereny, nonorurki, grafeny);

kropki kwantowe oraz cienkie warstwy nieorganiczne (tlenkowe, półprzewodnikowe, metaliczne, ceramiczne);

ustrukturowane eutektyki nieorganiczne;

materiały dla elektroniki molekularnej (nanodruty, nanorurki);

układy molekularne naśladujące układy biologiczne (helisy, sensory, motory, rotory, przełączniki etc);

nano-magnetyki (magnetyczne nanocząstki, magnesy molekularne, magnesy kolumnowe);

materiały dla fotoniki (organic light emitting diode- OLED, organic field-effect transistor - OFET, materiały dla optyki nieliniowej, kryształy fotoniczne);

metamateriały (materiały o ujemnym współczynniku załamania, gigantycznej stałej dielektrycznej, materiały o nietypowych właściwościach elektromagnetycznych);

materiały hybrydowe tj. materiały łączące kilka funkcji a zatem umożliwiające przestrajanie parametrów materiałowych (np. multiferromaterialy, przestrajalne kryształy fotoniczne etc), przezroczysta ceramika;

nanociecze, ciekłe kryształy, ciecze i ciekłe kryształy jonowe.

Literatura:

The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications by C. N. R. Rao, Achim Müller, A. K. Cheetham Wiley-VCH Verlag 2005

Efekty uczenia się:

W ramach wykładu omówione będą zagadnienia dotyczące ogólnej strategii projektowania i wytwarzania nowych materiałów, w tym nano-materialów oraz pewne zagadnienia szczegółowe dotyczące właściwości tych materiałów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa sie egzaminem pisemnym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Górecka
Prowadzący grup: Maria Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)