Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotonika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3INZ14
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotonika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fotonika
Nanoinżynieria; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://drive.google.com/drive/folders/1MkBf0TzcTa-63Wi2u62OXezjqMfBkuk6
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość równań Maxwella, podstaw analizy matematycznej oraz programowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczący podstaw fotoniki, uzupełniony ćwiczeniami o charakterze numerycznym. Przedmiot przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku Inżynieria nanostruktur.

Pełny opis:

Wykład dotyczy podstaw fotoniki.

Program:

- Przegląd pojęć, równań i przybliżeń optyki

- Układy liniowe; Podstawy teorii dyfrakcji

- Układy warstwowe

- Kryształy fotoniczne

- Podstawy plazmoniki

- Elementy dyfrakcyjne

- Podstawy holografii

- Czujniki plazmoniczne

- Elementy MEMS i MOEMS

- Światłowody i falowody tradycyjne i fotoniczne

- Elementy optyki nieliniowej

- Elementy optyki falowodowej

- Optyczne mikropołączenia, przełączniki, sieci neuronowe

Literatura:

E. Hecht, Optyka, WN PWN 2012

I. B. Saleh, M. Teich, Fundamentals of Photonics, (Wiley, 2007)

II. M. Karpierz, E. Weinert-Rączka, Nieliniowa Optyka Światłowodowa, WNT 2009

III. D. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN 2005

IV. J. Joannopolous, S. Johnson, , J.Winn, R. Meade, Photonic Crystals, Molding the flow of light, 2nd Ed, Princeton Univ. Press, 2008

VI. Feynmana wykłady z fizyki, t. 2.2 (elektrodynamika), PWN

Efekty uczenia się:

Poznanie fizycznych podstaw działania najważniejszych elementów wykorzystywanych w fotonice, oraz formułowania dostosowanego do potrzeb matematycznego i numerycznego opisu działania układu optycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wyniku egzaminu ustnego uwzględniającego wynik realizacji ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kotyński
Prowadzący grup: Olga Kochanowska, Rafał Kotyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kotyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)