Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych i usługi sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BP13
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych i usługi sieciowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Umiejętność obsługi komputera. Podstawy pracy w systemie Linux. Operacje na plikach i katalogach. Znajomość edytora tekstu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy teorii relacyjnych baz danych, projektowanie relacyjnych baz danych (postaci normalne, klucze, więzy spójności), język zapytań SQL, użytkowanie i administracja baz danych, interfejsy sieciowe w architekturze klient – serwer, typy sieci, protokoły sieciowe.

Pełny opis:

1. Wstęp do problematyki baz danych - historia, zastosowania, modele baz danych, problemy związane z projektowaniem i zarządzaniem systemami baz danych

2. Model związków encji

3. Model relacyjny - zależności funkcyjne, postaci normalne (2NF, 3NF, BCNF)

4. Algebra relacji

5. SQL

6. Sieci komputerowe - model warstwowy OSI, TCP/IP, internet

7. Wstęp do usług sieciowych

8. PHP

9. XML, RPC, AJAX

10. Bezpieczeństwo

11. Bioinformatyczne bazy danych i usługi sieciowe, chmury obliczeniowe

12. Komputery dużej mocy, gridy obliczeniowe

Opis sporządził Paweł Daniluk, styczeń 2012.

Literatura:

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, "Systemy baz danych"

Efekty uczenia się:

Opanowanie elementarnych umiejętności projektowania, użytkowania i administracji baz danych. Zapoznanie studenta z typami sieci, protokołami sieciowymi oraz sposobem implementowania usług sieciowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Krzysztof Stencel, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)