Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kontaktologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO23
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy kontaktologii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

1. Zdobycie wiedzy dotyczącej struktury i obsługi kluczowych narzędzi pomiarowych stosowanych w procesie doboru i stosowania soczewek kontaktowych.

2. Zrozumienie fundamentalnych zasad, które kierują procesem doboru soczewek kontaktowych miękkich.

3. Rozwijanie praktycznych umiejętności w ocenie i kwalifikacji pacjentów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i warunki optyczne.

4. Rozwinięcie umiejętności odróżniania fizjologicznych norm od odchyleń w pomiarach układu wzrokowego u osób poddawanych kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych, jak również u osób już noszących soczewki kontaktowe.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawy soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek kontaktowych, pielęgnację soczewek, oraz zagadnienia prawne związane z soczewkami kontaktowymi. Studenci zdobędą umiejętności badania przyszłych użytkowników, oceny oka, wyboru soczewek, dopasowywania miękkich soczewek, korygowania astygmatyzmu i prezbiopii, wydawania soczewek i przeprowadzania wizyt kontrolnych. Ponadto, omawiane są powikłania związane z noszeniem soczewek, suchym okiem, a także aspekty prawne soczewek kontaktowych jako wyrobów medycznych.

Pełny opis:

1. Podstawy soczewek kontaktowych

• Anatomia i fizjologia przedniego odcinka oka

• Historia soczewek kontaktowych

• Optyka soczewek kontaktowych

• Projekty soczewek kontaktowych

• Produkcja soczewek kontaktowych

2. Dopasowywanie soczewek kontaktowych

• Badanie przyszłego użytkownika soczewek kontaktowych

• Ocena przedniego odcinka oka Budowa lampy szczelinowej, techniki oświetlenia i obserwacja przedniego odcinka oka w biomikroskopie

• Wybór typu soczewki, trybu noszenia i częstotliwości wymiany

• Dopasowanie sferycznych miękkich soczewek kontaktowych

• Korygowanie astygmatyzmu za pomocą soczewek kontaktowych

• Wydawanie soczewek i wizyta kontrolna

• Opcje soczewek kontaktowych dla osób z prezbiopią

3. Pielęgnacja soczewek kontaktowych

• Zanieczyszczenie soczewek kontaktowych i osady na soczewkach

• Pielęgnacja soczewek kontaktowych i produkty pielęgnacji soczewek

4. Powikłania

• Ochrona powierzchni oka podczas noszenia soczewek kontaktowych

• Powikłania związane z miękkimi soczewkami kontaktowymi

• Suche oko i soczewki kontaktowe

5. Soczewki kontaktowe jako wyroby medyczne – aspekty prawne

Literatura:

KONTAKTOLOGIA N. Efron wyd. 3 , red. A. M. Ambroziak, S. Kropacz-Sobkowiak, J. Pniewski, J. Otrzonsek, T. Suliński, T. Tokarzewski Wydawnictwo Urban & Partner, Rok wydania 2021

Dodatkowe:

Materiały IACLE

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie więcej niż 62,5% poprawnych odpowiedzi z

egzaminu.

Skala oceniania:

bdb ≥90%

db+ ≥85% i <90%

db ≥ 80% i <85%

dst+≥70% i <80%

dst ≥62,5% i <70%

ndst <62,5%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski, Tomasz Suliński
Prowadzący grup: Tomasz Suliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)