Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO16 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagana jest wiedza z podstaw fizyki w zakresie przedmiotów

Fizyka z matematyką I i II

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej dla kierunku Optyka Okularowa ma na celu rozszerzenie wiedzy z optyki fizycznej i informacyjnej niezbędne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pełny opis:

Program zawiera podstawy optyki fizycznej i informacyjnej

Program wykładu:

1. Podstawy optyki falowej, równania Maxwella

2. Polaryzacja światła, dwójłomność kryształów, polaryzatory

3. Interferencja, spójność światła (czasowa, przestrzenna)

4. Dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna, filtry interferencyjne

5. Emisja, absorpcja, fluorescencja, fosforescencja

6. Źródła promieniowania spójnego, lasery, diody laserowe

7. Światło jako nośnik informacji optycznej, sygnał optyczny

8. Analiza fourierowska sygnału optycznego, amplituda zespolona,

optyczna realizacja transformaty Fouriera, częstości przestrzenne

9. Holografia - pełny zapis informacji o obiekcie (3D), pamięć holograficzna

10. Optyczne przetwarzanie obrazów

11. Rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów, biometria

12. Dyfrakcyjne elementy optyczne, zabezpieczanie dokumentów

13. Fotonika, przesyłanie sygnału optycznego, światłowody, światłowody fotoniczne, mikrooptyka, czujniki optyczne, MOEMs

Literatura:

1. D.Holliday, R.Resnick, J.Walker "Podstawy fizyki" t. 4,5, PWN, 2011

2. J.Ginter, "Fizyka fal" , PWN, 1993

3. E.Hecht, "Optyka", PWN, 2012

4. Michael P.Keating "Geometric, Physical and Visual Optics", Butterworth-Heinemann, 2 edition, 2002

5. K.Gniadek, "Optyczne Przetwarzanie informacji", PWN

6. B.E.A.Saleh, M.C.Teich"Fundamentals of Photonics", Wiley 1991

Efekty uczenia się:

Student powinien poznać i zrozumieć podstawowe zjawiska optyki fizycznej, wiedzieć, że światło jest nośnikiem informacji i umieć podać przykłady takiego zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

- obecność na proseminarium (dwie nieobecności są dozwolone);

- uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z prezentacji.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie proseminarium.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane w programie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Katarzyna Chałasińska-Macukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chałasińska-Macukow, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Jan Antosiewicz, Katarzyna Chałasińska-Macukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.