Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia optyki okularowej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia optyki okularowej I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów ZFBM specjalności Optyka okularowa.

Pełny opis:

Celem zajęć w pracowni jest nabycie umiejętności wykonywania okularów korekcyjnych o zadanych parametrach oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładzie Optyka okularowa. W czasie zajęć studenci uczą się metod obróbki soczewek okularowych wykonanych z różnych materiałów oraz nabywają praktykę w wyznaczaniu rozstawu źrenic i justowaniu gotowych okularów.

1.Wyznaczanie rozstawu źrenic

2.Wykonywanie okularów o zadanych parametrach na szlifierkach manualnych oraz automatach szlifierskich (soczewki sferyczne, toryczne, dwuogniskowe, progresywne, pryzmatyczne)

3.Wykonywanie okularów wierconych

4.Justowanie okularów

5.Ocena poprawności wykonanych okularów

Literatura:

1. M. Zając, Optyka okularowa, DWE 2007

2. C. Brooks, System for ophthalmic dispensing, Elsevier 2007

3. M. Jalie, Ophthalmic lenses and dispensing, Elsevier 2008

4. T.Fannin, T.Grosvenor, Clinical optics, Butterworth-Heinemann 1996

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin praktyczny (samodzielne wykonanie okularów o zadanych parametrach)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Brygoła, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Rafał Brygoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)