Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyczne w biologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB21
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody fizyczne w biologii i medycynie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Inżynieria nanostruktur; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Osoba, która zamierza uczęszczać na wykład powinna mieć zaliczone następujące przedmioty:

1. Fizykę I (Mechanika).

2. Fizykę II (Elektryczność i Magnetyzm).
Skrócony opis:

Wykład dotyczy fizycznych podstaw współczesnych metod obrazowania medycznego, terapii oraz zastosowania fizyki w biologii. Zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów Biofizyka Molekularna na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie oraz wszystkich studentów o zainteresowaniach interdyscyplinarnych, z pogranicza fizyki, biologii i medycyny.

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w nowoczesnych metodach diagnostyki medycznej, terapii oraz w biologii.

Program wykładu .

Wykład został podzielony na następujące bloki:

1. Rentgenowska Tomografia Komputerowa.

2. Obrazowanie metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,

3. Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET).

4. Ultrasonografia,

5. Analiza prądów czynnościowych (EEG, EKG).

6. Lasery w medycynie,

7. Radioterapia,

8. Fototerapia

9. Magnetoterapia

10. Magnetostymulacja

W każdym bloku zostaną omówione zjawiska fizyczne leżące u podstaw danej metody diagnostycznej bądź terapeutycznej. Jaki rodzaj informacji można uzyskać za pomocą omawianej metody lub jaki skutek terapeutyczny. Zostaną również omówione elementy budowy aparatury diagnostycznej lub terapeutycznej oraz skutki uboczne jej stosowania.

W każdym bloku zostaną omówione zjawiska fizyczne leżące u podstaw danej metody diagnostycznej bądź terapeutycznej. Jaki rodzaj informacji można uzyskać za pomocą omawianej metody lub jaki skutek terapeutyczny, elementy budowy aparatury diagnostycznej lub terapeutycznej oraz skutki uboczne jej stosowania.

Literatura:

1. L. Chmielewski, J. L. Kulikowski, A. Nowakowski, Obrazowanie biomedyczne, Tom 8, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Jest to ósma pozycja wchodząca w skład 9-tomowej monografii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod redakcją Macieja Nałecza.

2. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN

Przed wykładem warto powtórzyć materiał z zakresu fizyki promieniowania jonizującego i elementów mechaniki kwantowej. Sugerowane w tym celu podręczniki to:

1. Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Hermann Haken, Hans Christoph Wolf, Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna zastosowanie fizyki w obrazowaniu medycznym, terapii i biologii.

2. Wie, jakie informacje może uzyskać za pomocą danej metody .

3. Zna podstawową budowę oraz parametry urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych .

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie opisać skutki uboczne związane z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowania medycznego i terapii.

PODSTAWY.

1. Ocenia znaczenie fizyki w nowoczesnym obrazowaniu medycznym, terapii i biologii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)