Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB16 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są podstawy anatomii i fizjologii człowieka podkreślając związek struktury z funkcją, przedstawiane są wczesne etapy rozwoju człowieka a także wprowadzane są podstawowe mechanizmy regulacji metabolizmu na poziomie komórki i organizmu.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna się przedstawieniem budowy tkanek występujących w organizmie człowieka. Następnie omawiana jest gametogeneza i wczesny rozwój kręgowców na przykładzie organizmów modelowych oraz gastrulacja i indukcja embrionalna. Kolejne wykłady poświęcone są omówieniu poszczególnych układów występujących u człowieka: kostnego, mięśniowego, nerwowego, hormonalnego, oddechowego, krążenia, trawiennego, odpornościowego i moczowo-płciowego. Na koniec omawiana jest regulacja metabolizmu poprzez zmianę ekspresji genów a także regulacja homeostazy energetycznej na poziomie komórki i całego organizmu oraz sposoby zamiany informacji docierającej do komórki na procesy metaboliczne, w warunkach normy i patologii.

Literatura:

B. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa 2014

A. Michajlik, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2016

W.F. Ganong, Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa, 2009

H. Bartel, Embriologia. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 2015

R.M. Twyman, Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2005

JM Berg, JL Tymoczko, L Stryer, Biochemia, wydanie piąte, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne,

- budowę i funkcjonowanie głównych tkanek i układów narządów występujących w organizmie człowieka

- podstawy rozwoju embrionalnego ssaków

- podstawy regulacji ekspresji genów,

- podstawowe mechanizmy regulacji metabolizmu

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi:

- wykazać związek pomiędzy budową a funkcją tkanki/narządu

- wykazać rolę układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego w regulacji funkcjonowania organizmu i utrzymania jego homeostazy

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie człowieka

- wskazać kluczowe etapy rozwoju embrionalnego zwierząt

- wskazać rolę regulacji ekspresji genów oraz przebiegu szlaków metabolicznych na funkcjonowanie organizmu zwierzęcego

Kompetencje społeczne:

Po wykładzie student:

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin biologicznych i medycznych

- potrafi interpretować teksty popularno-naukowe z zakresu tematów poruszanych na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu testowego przeprowadzanego na koniec zajęć. Tylko ocena pozytywna zalicza przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska
Prowadzący grup: Ewa Borsuk, Nadzieja Drela, Takao Ishikawa, Robert Jarzyna, Magdalena Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.